Władze Oddziału Kieleckiego ZLP w kadencji 2023-2027

Wszystkich członków Związku Literatów Polskich zrzeszonych w oddziałach terenowych, chcielibyśmy uprzejmie poinformować, że w wyniku decyzji podjętych na Walnym Zebraniu członków Oddziału Kieleckiego, zostały wybrane władze naszego oddziału na kadencję 2023 – 2027.

Poczynaniami kieleckich literatów kierować będzie nowy zarząd w składzie:

Prezes: Anna Zielińska-Brudek

Wiceprezes: Benedykt Kozieł

Wiceprezes: Bogusław Wiłkomirski

Sekretarz: Władysława Szproch

Skarbnik: Irena Paździerz

Członek zarządu: Grzegorz Rak

Nad prawidłowością gospodarki finansowej czuwać będzie komisja rewizyjna w składzie:

Janusz Szot

Jan Chruściński

Beata Kępińska 

Jak wynika z decyzji Prezydium ZG ZLP w dniu 3 czerwca odbędzie Krajowy Zjazd Delegatów ZLP. Zgodnie z wolą członków oddziału, kieleckich literatów w Warszawie będzie reprezentować silna drużyna w składzie:

Joanna Babiarz-Szot

Jan Chruśliński

Benedykt Kozieł

Elżbieta Musiał

Irena Paździerz

Grzegorz Rak

Władysława Szproch

Bogusław Wiłkomirski

Anna Zielińska-Brudek