Związek Literatów Polskich
uprzejmie zaprasza

do Domu Literatury w Warszawie
Krakowskie Przedmieście 87/89

na wieczór wspomnień
o Konstantym Ildefonsie Gałczyńskim
oraz Stanisławie Marii Salińskim

24 stycznia  b.r. o godzinie 17.00 (środa)
Utwory przeczyta Krzysztof Gosztyła