Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy -

22.11.2021 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 zapraszamy

do Domu Literatury (Warszawa, Krakowskie Przedmieście 87/89)

na wieczór autorski Barbary Marii Rusteckiej

i promocję Jej nowej książki prozatorskiej.

Obowiązują maseczki i utrzymywanie dystansu.

Przesyłamy pozdrowienia.

Zarząd OW ZLP

rusteckaplakat 22 11