Prezesi Oddziałów

                                                         Związku Literatów Polskich

                                      Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Prezydium Zarządu Głównego ZLP na posiedzeniu w dn. 27 kwietnia 2023 r. zatwierdziło listę delegatów wybranych przez Wasz Oddział na Walny Zjazd ZLP (sobota 3 czerwca 2023, godz. 10,30, w drugim terminie godz. 11).

     Prosimy Kolegów Prezesów o przypomnienie delegatom o tym terminie.

Załączamy proponowany porządek obrad. Ewentualne uwagi przyjmujemy do 18 maja.

       Pozdrawiamy -

                                                       Prezydium ZG ZLP

                

logo zlp

Krakowskie Przedmieście 87/89 00-079 Warszawa

Tel. 826 57 85 tel/fax 828 39 19, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                            

                                                                  Warszawa, dnia 27 kwietnia 2023 r.

             XXXIII Walny Zjazd Delegatów ZLP

              Warszawa, 3 czerwca 2023 roku

 

1.     Powitanie i odczytanie listy zmarłych Kolegów

2.     Wręczenie Odznak Honorowych ZLP

3.     Wybór przewodniczącego Zjazdu, dwóch asesorów i dwóch sekretarzy

4.     Zatwierdzenie porządku obrad

5.     Wybory komisji Wyborczo-Skrutacyjnej i Wnioskowej

6.     Sprawozdanie ustępującego Zarządu

7.     Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej

8.     Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego

9.     Komunikat Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej o prawomocności Zjazdu

10.             I część dyskusji

11.             Przyjęcie uchwały o absolutorium

12.             Wybór prezesa Związku Literatów Polskich

13.             II część dyskusji

14.             Przerwa na posiłek

15.             Wybory Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego

16.             II część dyskusji

17.             Sprawozdanie Komisji Wnioskowej

18.             Ogłoszenie wyników wyborów do ZG, GKR i GSK

19.             Przyjęcie uchwał i wniosków

20.             Zakończenie Zjazdu