plakat wystawy 17 lipcaa

Pomysłodawczynią tego przedsięwzięcia jest znana, ceniona, nad podziw pracowita  Marlena Zynger.   

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI

otwarcie wystawy „ Twarze współczesnych poetów polskich”

w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza  w Kielcach ul. Piotra Ściegiennego 13.

Termin:     17 lipca 2023 r., godz. : 17⁰⁰   

Prowadząca spotkanie: Pani Marlena Zynger

Wstęp wolny.

Wystawa prezentowana m.in. w Gorzowie Wielkopolskim- 2022 r, w tym samym roku wystawiono ją na pokaz w Warszawskim Domu Literatury podczas Warszawskiej Jesieni Poezji oraz w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica”.

Autorem prac jest dr hab. Robert Manowski- rektor Wyższej Szkoły Artystycznej            w Warszawie. Kuratorką wystawy jest Pani Marlena Zynger- poetka, członkini Związku Literatów Polskich Oddział w Warszawie i redaktor naczelna Kwartalnika Literacko- Kulturalnego „Liry Dram”.

Ekspozycja składa się z prac- z grafikami twarzy poetów, którzy gościli na łamach kwartalnika „Liry Dram”. Na okładkach tego pisma znajdują się znani poeci związani z ziemią świetokrzyską. Są wśród nich członkowie Związku Literatów Polskich Oddział Kielce-  Ś.P nieodżałowany prezes Stanisław Nyczaj, oraz znane poetki, pisarki:  Uta Przyboś,  Elżbieta Musiał oraz Marlena Zynger związana z Suchedniowem.

PRZEBIEG WYDARZENIA

  1. Uroczyste otwarcie wystawy, przywitanie gości przez Panią Annę Godowską zastępcę Dyrektora Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza  w Kielcach;
  2. Wystąpienie Pani Marleny Zynger, która jest pomysłodawcą zorganizowania wystawy;
  3. Wypowiedź dr hab. Robert Manowskiego;
  4. Anna Zielińska-Brudek prezes Związku Literatów Polskich Oddział w Kielcach powie krótko nt. osiągnięć, działalności ZLP Oddział w Kielcach oraz zapowie prezentacje utworów poetyckich przez 7 członków kieleckiego Oddziału ZLP a także  czterech wierszy w wykonaniu  osób  należących do „ Literackiego światła młodych” ;  
  5. Prowadząca spotkanie P. Marlena Zynger zaprasza do dyskusji, pytań oraz zachęca do zakupu książek z dedykacjami przez obecnych na spotkaniu pisarzy i poetów;
  6. Zwiedzanie wystawy. Ekspozycji towarzyszyć będą nagrane recytacje wybranych wierszy poetów.

m. zyngera

Marlena Zynger (wł. Ewa Bartkowiak, z d. Marczewska, ur. 25 grudnia 1972 r. w Milanówku), poetka, członek Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich, ZAiKS-u, Słowiańskiej Akademii Literatury oraz Movimiento Poetas del Mundo; autorka pięciu tomów poetyckich: “każdemu wolno mówić”, “czas śpiewu kobiety. odsłona pierwsza”, “do-tykanie / tick-touching”, “dwa maty”, „tangensoida” oraz wielu publikacji w pismach literackich w Polsce i za granicą, jak również scenariuszy do spektakli i widowisk, m. in. „Czas śpiewu kobiety. Odsłona pierwsza”, „Powiedz mi. Powiedz” i „Zatrzymaj się”. Jej wiersze zostały przełożone język angielski, rosyjski, bułgarski i serbski (tomiki wydane w Sofii i Belgradzie). Poezja Marleny prezentowana była również w formie koncertów, m. in. w Trójkowym Studio A. Osieckiej, w Radiu Kraków, w Salonie Poezji w Łazienkach Królewskich w Warszawie, w Piwnicy pod Baranami oraz w Ambasadzie RP w Londynie. W 2013 r. została laureatką Złotego Pióra redakcji „Poezja dzisiaj” z okazji XIII Światowego Dnia Poezji UNESCO. Od 2013 r. jest wiceprezesem Stowarzyszenia Promocji Polskiej Twórczości oraz Redaktorką Naczelną Kwartalnika Literacko-Kulturalnego "LiryDram". W 2017 r. została odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W 2019 r. otrzymała nagrodę pracy organicznej im. Marii Konopnickiej. W 2020 r. odebrała FENIKS-a - nagrodę ekspresjonistyczną im. Tadeusza Micińskiego. W 2021 r. otrzymała odznakę honorową Związku Literatów Polskich. Od 2023 r. członek Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich.

r. manowskia

ROBERT MANOWSKI Grafik, projektant, animator filmowy, twórca identyfikacji wizualnych i filmów wideo. Rektor Wyższej Szkoły Artystycznej, w której prowadzi zajęcia między innymi z animacji i montażu w pracowni obrazu multimedialnego.

Urodzony 28 stycznia 1969 w Warszawie, gdzie stale mieszka i pracuje. W latach 1990-1995 studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem prof. Jerzego Tchórzewskiego i uzyskał dyplom 
w pracowni ilustracji prof. Janusza Stannego.. W 2014 roku uzyskał  stopień doktora, a w 2020  stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki.

Zafascynowany grafiką, filmem i animacją, badał interdyscyplinarne zjawiska 
w sztuce. Jeszcze przed rozpoczęciem studiów na wydziale grafiki pracował w Studio Miniatur Filmowych i w firmie animacji Hanna Barbera, gdzie poznał tajniki animacji klasycznej, które obecnie łączy z animacją komputerową i fotografią poklatkową. Naukę rysunku animowanego zawdzięcza takim artystom jak Witold Giersz i Leszek Gałysz. Doświadczenia z tego okresu zostały wzbogacone o przygodę z fotografią poklatkową i animacją nonkamerową.

Jest autorem wielu telewizyjnych opraw graficznych i identyfikacji wizualnych, między innymi: Canal+, TVN, TVP, MTV, Wizja TV,  powstających w kraju i za granicą. Zdobywca dwóch prestiżowych międzynarodowych nagród w dziedzinie muzealnictwa MUSE Award 2015 za filmy rekonstrukcje dla Muzeum w Treblince oraz dla projektu Faras 3D za produkcję stereoskopową dla Muzeum Narodowego w Warszawie.