13 kwietnia w Domu Literatury odbyło sie zebranie sprawozdawczo - wyborcze Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich.
Zebranie olbrzymią większością głosów przyjęło następującą rezolucję:
My, członkowie Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich, przekonani, że wyrażamy opinię wszystkich członków naszej ogólnopolskiej organizacji pisarskiej, solidaryzujemy się z nauczycielami i popieramy walkę o naprawę polskiej oświaty i godne wynagrodzenie za ich misję i pracę.

Dzieła naszych poprzedników, z których wielu było nauczycielami, także tych, którzy 100 lat temu tworzyli Związek Zawodowy Literatów Polskich, są teraz na ubogich listach lektur. Wy, Nauczyciele, uczycie młode pokolenia Polaków posługiwania się pięknym językiem polskim, przypominacie idee, które krzewili wielcy pisarze. Jesteśmy dla Was pełni uznania. Jesteśmy Wam wdzięczni za to, że przyjmujecie nas w licznych placówkach oświatowych Warszawy i Mazowsza, że wspomagacie nas w popularyzacji literatury współczesnej. Szczycimy się tym, że mamy wśród Was wielu przyjaciół. Jesteśmy z Wami zawsze i pamiętamy słowa Mickiewicza o tym, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Wspomnijmy jeszcze nieśmiertelne słowa Jana Zamoyskiego: Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.

Jesteśmy najgłębiej przekonani, że Wasz protest to nasza wspólna sprawa.