przyplyw11a1

W czasie, gdy publikowanie twórczości w formie elektronicznej napotyka na potrzebę różnorodnego akceptowania różnorodnych uwarunkowań, gdy część  edycji papierowych, może chwilowo - ze względu na nieuchronne odchodzenie ze świata żywych ich redaktorów naczelnych - wstrzymała, utraciła płynność ukazywania się,  pojawiają się nowe tytuły (też często nieregularniki ) dające szansę prezentacji szerokiej grupie autorów o szerokim wachlarzu tematycznym i wielorakości form penetracji artystycznej.

Właśnie przybliżam numer 11 "Przypływu", w którym pomieszczone są również utwory naszych "zetelpowskich" członków.

Redakcja zaprasza do współpracy, do sugestii, do lektury, do zgłaszania swoich - waszym zdaniem niezwykle wartościowych artystycznie - utworów literackich, dzieł graficznych, fotogramów dzieł plastycznych ...

Wydawca jest zainteresowany nawet wspieraniem waszej publicznej promocji. Forma i formuła do wzajemnych uzgodnień.

Chyba warto sprawdzić się poza granicami naszej Ojczyzny. Dla wspólnych korzyści kulturowych i kulturalnych.