Od 6 do 9 września br. w Moskwie obradował V Międzynarodowy Kongres Tłumaczy Literatury Pięknej.
Tegoroczne forum odbyło się pod hasłem „Przekład literacki jako środek dyplomacji kultury” i zgromadziło ponad 400 tłumaczy rosyjskiej i zagranicznej beletrystyki, filologów, agentów literackich i wydawców z 56 krajów całego świata – od Chin przez Europę po obie Ameryki. Uczestnicy obrad plenarnych i w sekcji Kongresu omawiali nowe trendy popularyzacji literatury pięknej, dyskutowali o problemach translatorskiego warsztatu, ale również mocno akcentowali to, że w dzisiejszym świecie literatura piękna odgrywa nader istotną rolę w umacnianiu kontaktów humanitarnych i tworzeniu warunków dla wymiany myśli, wiedzy i osiągnięć twórczych między ludźmi i narodami. Tłumacz – wskazywano - jest dzisiaj nie tylko pośrednikiem między czytelnikami różnych krajów, ale również aktywnym twórcą kulturalnej dyplomacji.

Organizatorem Kongresu, który zbiera się co dwa lata, jest moskiewski Instytut Tłumaczeń przy merytorycznym i finansowym wsparciu Federalnej Agencji ds. Prasy i Masowych Komunikacji.
Wśród 230 występujących w ośmiu sekcjach Kongresu znalazło się miejsce także dla uczestnika z Polski – Jan Cichocki, tłumacz rosyjskiej prozy i literatur słowiańskich, współpracujący m.in. z W od szeregu lat współpracujący z wydawnictwami „Adam Marszałek” i „Bellona”, przedstawił referat „Polskie przekłady Mistrza i Małgorzaty Michaiła Bułhakowa”, który spotkał się z zainteresowaniem uczestników obrad sekcji „Proza poezji i poezja prozy: nowe w przekładzie”.
Jan Cichocki z przekładem książki Michaiła Kurajewa Sprawa Kukujewa (Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016) znalazł się na krótkiej liście finalistów konkursu „Czytaj Rosję” (Czitaj.Rossiju) tradycyjnie rozgrywanego w dniach Międzynarodowego Kongresu Tłumaczy. Gratulujemy!