Odbyła się piętnasta edycja Otwartego Turnieju Jednego Wiersza im. Ziemowita Skibińskiego „Srebrna Szyszka” w Międzyborowie. Organizatorami imprezy byli: Związek Literatów Polskich, Wójt Gminy Jaktorów, Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Międzyborowie, Starostwo Grodziskie i Stowarzyszenie Przyjaciół Wydm Międzyborowskich. Impreza na stałe wpisała się już w kalendarz wydarzeń literackich środkowej Polski. Jurorami w Międzyborowie byli tak znani poeci i krytycy literaccy jak np. Jacek Dehnel, Darek Foks, Marek Wawrzkiewicz, Bohdan Urbankowski, Robert Miniak, a w tym roku jeden z trzech najbardziej znanych w Polsce krytyków literackich dr Karol Maliszewski, wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim.

Jury turnieju w tym roku stanowili: Karol Maliszewski (przewodniczący), Robert Miniak, Jerzy Paruszewski, Jerzy Jankowski. I nagroda wynosiła 500 zł; II nagroda - 400 zł; III nagroda - 300 zł; wyróżnienia były po 100 zł. Turniej prowadził jego twórca i organizator Jerzy Jankowski.
W trakcie imprezy odbyła się też promocja książki „Szyszki i wiersze”, antologii wierszy jurorów konkursu i jego laureatów z lat 2000 – 2013, w sumie w antologii są utwory 31 poetów, w tym zdobywców i nominowanych do tak prestiżowych nagród jak Silesius, Nagroda Literacka Gdynia, Angelus, Paszport Polityki czy Nike.
W tym roku do konkursu zgłosiło się rekordowo wielu autorów, bo aż 44 osoby.
Nagrodzeni to:
I miejsce – Anna Miłek (Kielce)
II miejsce –Kacper Płusa (Pabianice)
III miejsce – Marcin Miksza (Warszawa)
wyróżnienia zdobyli:
- Małgorzata Ciechomska (Grodzisk Mazowiecki)
- Rafał Maciszewski (Żyrardów)
- Przemko Janiszko (Warszawa)
Wśród 44. poetów w konkursie znaleźli się autorzy z wielu miejscowości m.in. Warszawy, Międzyborowa, Żyrardowa, Kielc, Piaseczna, Tomaszewa, Sochaczewa, Grodziska Mazowieckiego, Białej Rawskiej. Patronem konkursu w Międzyborowie jest dr Ziemowit Skibiński (1945 – 2006), pisarz, poeta, krytyk literacki, wykładowca akademicki, członek Związku Literatów Polskich, a potem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Współtwórca życia literackiego środkowej Polski m.in. Łodzi, Żyrardowa, Skierniewic, Łowicza, Sieradza, Zduńskiej Woli, Poddębic, znało go też kilku autorów z Międzyborowa. Ziemowit Skibiński urodził się 16 stycznia 1945 roku w Poddębicach. Studiował na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Filozoficzno-Historycznym, po studiach pracował m.in. w Międzywydziałowym Studium Nauk Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego. W 1975 roku za krytykowanie socjalizmu i PRL został zawieszony w czynnościach, a w 1978 roku wyrzucony z uniwersytetu. Po interwencjach Związku Literatów Polskich w 1980 roku został zatrudniony w Zakładzie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa w Łodzi. W 1979 roku obronił doktorat. Od 1994 roku pracował w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno - Pedagogicznej w Łowiczu. Przeprowadził się do Dąbrowy Zduńskiej koło Łowicza. Prowadził zajęcia m.in. z filologii polskiej, analizy dzieła literackiego. Pogarszający się stan zdrowia uniemożliwił mu pracę naukową i pedagogiczną. Doktor Ziemowit Skibiński po ciężkiej chorobie zmarł 10 lutego 2006 roku, został pochowany w rodzinnych Poddębicach koło Łodzi. Prasowy debiut poetycki Ziemowit Skibiński miał w 1958 roku, debiut książkowy zaś w 1965 roku. Jego najbardziej znaną książką jest zapis rozmowy-rzeki z cenionym pisarzem Zygmuntem Kubiakiem. Książka nosi tytuł Zwierciadło Śródziemnomorza i jest niezwykłym zapisem rozmowy dwóch erudytów, humanistów, autorytetów i znawców świata starożytnego. Liczni autorzy z Żyrardowa, Międzyborowa mieli możliwość kontaktować się z dr Ziemowitem Skibińskim w latach 1997 – 2006. Od 2006 roku, za zgodą rodziny zmarłego poety, Otwarty Turniej Jednego Wiersza „Srebrna Szyszka” w Międzyborowie przyjął za patrona Ziemowita Skibińskiego. Trwają starania o nazwanie imieniem Ziemowita Skibińskiego jednej z ulic Międzyborowa.
Tegoroczna impreza literacka w Międzyborowie została bardzo dobrze oceniona przez jurorów konkursu, organizatorzy także są zadowoleni, głównie z dwóch powodów. Pierwszy to największa jak do tej pory frekwencja wśród poetów, a także duża, około 80.osobowa widownia. Drugi to bardzo dobrze odebrana antologia „Szyszki i wiersze”, gdzie zaprezentowało się aż 31 współczesnych poetów. W antologii znalazły się utwory takich poetów jak: Marek Wawrzkiewicz, Darek Foks, Kacper Płusa, Jacek Dehnel, Bohdan Urbankowski, Andrzej Wołosewicz, Robert Miniak, Jerzy Paruszewski, Jerzy Jankowski, Paweł Kubiak, Vladan Stamenkowić, Lam Quang My, Piotr Macierzyński, Ewa Kowalczyk, Rafał Maciszewski, Jacek Karolak, Zbigniew Mysłowiecki, Emil Jastrzębski, Konrad Ciok, Paweł Łęczuk, Magdalena Orzechowska, Sławomir Sadowski, Dorota Ryst, Robert Kania, Hanna Urbankowska, Sebastian Ignacy Racz, Piotr Łączyński, Tadeusz Hutkowski, Sławomir Płatek, Karol Maliszewski, Marek Boczek.
Bardzo ciekawie mówił w trakcie swojego wystąpienia Karol Maliszewski. Jego dorobek krytyczno-literacki budzi ogromny szacunek, a jako juror setek konkursów ma doskonały przegląd tego co dzieje się obecnie we współczesnej poezji. swoje wiersze czytali też: Robert Miniak, Jerzy Jankowski i Jerzy Paruszewski. Na sali obecny był wójt Maciej Śliwerski oraz dyrektor Dariusz Grabowski. Za rok kolejna „Srebrna Szyszka”.