W czasie 44. Warszawskiej Jesieni Poezji zostaną ogłoszone nagrody im. Juliusza Słowackiego i im. Jarosława Iwaszkiewicza. Ta pierwsza jest nagrodą Oddziału Warszawskiego, drugiej – imienia naszego wieloletniego Prezesa – patronuje Zarząd Główny. Wpłynęły rekomendacje dla 24 kandydatów.
Nagroda im. Słowackiego przyznawana jest za wybitne dokonania w dziedzinach, które uprawiał jej patron: w poezji i dramacie.
Nagrody im. Iwaszkiewicza są dwie: za całokształt twórczości i za szczególne zasługi w upowszechnianiu literatury.

Nagrody przyzna jury w składzie: prof.dr.hab. Andrzej Zieniewicz – przewodniczący, oraz Zbigniew Milewski, Andrzej Tchórzewski, Andrzej Wołosewicz i Leszek Żuliński.
30 września jury ogłosi nazwiska nominantów do tych nagród. Laureatów poznamy 9 października.