Siedziba Oddziału Kieleckiego

zlp kielce zarzad

W budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach odbyło się pierwsze w nowej kadencji zebranie Oddziału Związku Literatów Polskich w Kielcach. W zebraniu uczestniczyli : Anna Zielińska-Brudek – prezes oddziału, Bogusław Wiłkomirski- wiceprezes, Benedykt Kozieł – wiceprezes, Władysława Szproch – sekretarz, Irena Pażdzierz – skarbnik, Grzegorz Rak – członek zarządu. Inauguracyjne zebranie zarządu oddziału zaszczyciła swoją obecnością Pani Renata Bilska z-ca dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. W spotkaniu również uczestniczyli Sylwester Kasprzyk – dyrektor PBW w Kielcach i Jacek Sabat, wicedyrektor.

Co było powodem akurat takiego wyboru miejsca inauguracyjnych obrad?

To właśnie jest nasza wielka radość, gdyż wreszcie otworzyła się realna szansa posiadania własnej siedziby oddziału. Przede wszystkim, dzięki staraniom Pani Prezes Anny Zielińskiej-Brudek. Własna siedziba w sposób oczywisty ułatwi działalność organizacyjną i zapewne stanie się ulubionym miejscem spotkań

Obecnie trwają prace adaptacyjne w pomieszczeniu, a plany współpracy PBW w Kielcach ze Związkiem Literatów Polskich są bardzo ambitne, co z pewnością zaowocuje licznymi inicjatywami i wspólnymi działaniami służącymi rozwojowi czytelnictwa, ale również rozbudzaniu wrażliwości na piękno słowa, oraz szacunku do dokonań przede wszystkim świętokrzyskich literatów.

 

Chcielibyśmy pochwalić się także bardzo ciekawą inicjatywą. Uważamy, że sprawą o ogromnym ciężarze gatunkowym jest przyciągnięcie do struktur ZLP ludzi młodych. Wybrzmiało to w wielu dramatycznym wypowiedziach podczas walnego zebrania członków oddziału. Dlatego też tworzymy coś w rodzaju nieformalnego koła działającego pod hasłem "Literackie światło młodych". Od stycznia tego roku rozpoczęły się comiesięczne prezentacje młodych twórców na antenie Polskiego Radia Kielce.