Sesja historyczno-literacka
zorganizowana przez Zarząd Główny ZLP
z okazji 100-lecia ZLP

10 października 2020 r. w Domu Literatury w Warszawie

Przybliżamy Państwu "pobliża działań"  w zakresie gromadzenia materiałów o 100.leciu Związku Literatów Polskich - dość liczne grono uczestników 49. Warszawskiej Jesieni Poezji oraz 100. lecia naszego związku dało możliwość dodatkowych konsultacji mogących wzbogacić treścią i formą przygotowywaną historyczną publikację. (przypisek odredakcyjny)

Oto uczestnicy i tematyka sesji:

Grzegorz Wiśniewski Krótki rys historyczny: Związek Zawodowy Literatów Polskich (ZZLP) w latach 1920 – 1939
Prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz „Sam początek”. Lata 1945 – 1956 w literaturze polskiej. 

Prof. dr hab. Józef Olejniczak Notatki o polskiej literaturze emigracyjnej 1939 - 1989 

Leszek Bugajski „Dobra zmiana” (uwagi o prozie polskiej) 

Prof. dr hab. Marian Kisiel „Kuszenie chimery”. Uwagi o literaturze lat 1956 – 1989 

Leszek Żuliński Poezja trzech pokoleń, czyli śmierć starych żubrów i galopy młodych bizonków 

Wiesław Łuka Literatura faktu od zarania do dziś.
 

Obrady sesji, której inicjatorem i aktywnym uczestnikiem był prezes ZLP Marek Wawrzkiewicz, prowadził wiceprezes ZLP Grzegorz Wiśniewski. Podczas żywej dyskusji głos zabrali m. in. Paweł Kuszczyński, Andrzej Cieślak, Andrzej Walter.

 Materiał pozyskany od Grzegorza Wiśniewskiego