Protokół z obrad Jury

XL Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Jabłoni ‘2020”
zorganizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu

Komisji przewodniczył pan Leszek Żuliński

– krytyk literacki, poeta, publicysta, felietonista. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP oraz Związku Literatów Polskich, w tym członek i skarbnik Zarządu Głównego. Nagrodzony m. in. Nagrodą Pióra Czerwonej Róży w 1985, Nagrodą im. Emila Granata w 1993 oraz Nagrodą im. Klemensa Janickiego w 1995. Zdobył Wielki Laur XII Międzynarodowej Jesieni Literackiej Podgórza w Dziedzinie Krytyki w 2002 roku. W 2005 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Współpracował z wieloma pismami kulturalnymi i literackimi. Nadal publikuje m. in. w „Autografie”, „Twórczości”, „Gazecie Kulturalnej” oraz piśmie „The Voice. Polish-American Media” wydawanym w USA. Od 1997 r. jest autorem cyklu felietonów „Czarne dziury” w „Aneksie” – dodatku kulturalnym do „Trybuny”.
Ponadto Pan Leszek Żuliński jest autorem ponad 3 tysięcy publikacji prasowych, ponad 10 almanachów i antologii poetyckich.

 W Jury zasiadała pani Marlena Zynger – poetka. Autorka czterech tomów poetyckich m. in. "Każdemu Wolno Mówić" czy "Dwa Maty" oraz wielu publikacji w pismach literackich w Polsce i za granicą. Twórczość poetki prezentowana była m . in. w Trójkowym Studio im. A. Osieckiej, w Salonie Poezji w Łazienkach Królewskich oraz w Ambasadzie RP w Londynie. Jest również autorką widowisk i spektakli: "Czas śpiewu kobiety. Odsłona pierwsza", "Powiedz mi. Powiedz", "Zatrzymaj się"; wystawianych m. in. na takich scenach jak Teatr Hybrydy w Warszawie, Teatr Witkacego w Zakopanem czy Loch Camelot w Krakowie.
Członkini Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich
W 2017 roku Pani Marlena Zynger została odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalem "Zasłużony dla Kultury Polskiej".

 W Jury zasiadał także pan Janusz Termer. 11 października 1939 w Warszawie; literat i dziennikarz; absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego (1964), był w latach 1964-1969 pracownikiem Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej w Warszawie; doktorantem UW 1970-1972; redaktorem naczelnym miesięcznika literackiego młodych „Nowy Wyraz” (1972-1980); redaktorem naczelnym miesięcznika „Nowe Książki” (1984-1990). Członek Związku Literatów Polskich (od 1971 r.) oraz Stowarzyszenia Kultury Europejskiej – Société Européen de Culture - SEC (od 1990 r. członek Zarządu i sekretarz Polskiego Oddziału SEC) aktywnie uczestniczący od lat w pracach organizacyjnych i sesjach literacko-artystycznych, polskich i międzynarodowych tego Stowarzyszenia. Czynny jako krytyk literacki, współpracownik czasopism społeczno-kulturalnych („Autograf”, „Kultura”, „Polonistyka”, „Przegląd Humanistyczny”, Świętokrzyski Kwartalnik Literacki”, „Twórczość”, „Współczesność”, „Zdanie”, dziennik „Nowa Europa” (1990-1992), portal Pisarze.pl i in.); współautor Leksykonu lektur szkolnych, wyd. V, 1998, Słownika postaci literackich, 1998, Słownika dzieł i tematów literatury polskiej, wyd. IV 2006; Uniwersalnego słownika literatury, 2006. Autor prac z tej dziedziny twórczości, m. in.: Witold Zalewski, Agencja Autorska, ed. franc., 1974; Wilhelm Mach. Portrety współczesnych pisarzy polskich, Państwowy Instytut Wydawniczy 1978, Beniowski – poemat, szkic, Wydawnictwo Współczesność, 1989, Losy zesłańców w prozie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Aleksandra Wata, Igora Newerlego, Haliny Auderskiej, Jerzego Krzysztonia), szkic, Współczesność, 1990; Wobec wojny (Zofia Nałkowska, Tadeusz Borowski, Miron Białoszewski, Stanisław Dygat, Tadeusz Nowak), szkic, Współczesność, 1990; Leksykon poetów, Wydawnictwo Iskry, 1997; Leksykon prozaików, Iskry, 2001; Leksykon dramatopisarzy, Wydawnictwo Książka i Wiedza, 2008;155 najważniejszych książek świata, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003. Z przełomu wieków, czyli Literatury dzień powszedni (1990-2008), Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009; Zobaczyć rzeczywistość... Włodzimierz Kłaczyński w rozmowie z Januszem Termerem, Oficyna Wydawnicza STON2; Myślenie literaturą. Eseje, szkice, wspomnienia, Wydawnictwo Res Humana, 2019.Odznaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2000); laureat Nagrody Literackiej im. Witolda Hulewicza (2009).

Jury podczas spotkania w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Grójcu w dniu
3 listopada 2020 roku rozpatrzyło 147 zestawów, zawierających 609 utworów poetyckich
i postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia za zestawy wierszy:

I nagroda - Godło „STOŁP” Anna Piliszewska
II nagroda - Godło „NADZIEJA” Wioletta Jaworska
III nagroda - Godło „START” Irena Wanda Niedzielko

Jedna nagroda specjalna za zestaw wierszy o tematyce grójeckiej:

Godło „BLUSZCZYK KURDYBANEK” Renata Malinowska

Równorzędne wyróżnienia
Godło „SUZANE” Teresa Klimek-Janota
Godło „MILK TOK” Bartosz Konstrat
Godło „HIACYNT” Teodozja Świderska
Godło „SEN, W KTÓRYM POJAWIAJĄ SIĘ KWITNĄCE JABŁONIE, ZWIASTUJĄCE KONIEC KŁOPOTÓW I POCZĄTEK WIELKIEGO SZCZĘŚCIA” Piotr Tomczak

Od jurorów:

Jury w osobach Marlena Zynger, Leszek Żuliński oraz Janusz Termer stwierdza co następuje. Poziom tegorocznego konkursu poetyckiego “O Laur Jabłoni ‘2020” plasuje się na poziomie dobrym. Jurorzy doceniają zainteresowanie lokalnych twórców tematyką rodzimą. 
Zaskakująca jest ilość nadesłanych propozycji poetyckich - aż 147 autorów.
Jury dziękuje wszystkim autorom, którzy przesłali wiersze. Laureatom gratuluje sukcesów.
Jury dziękuje organizatorom konkursu oraz życzy kolejnych udanych edycji.

Biblioteka kieruje szczególne podziękowania dla Pana Kazimierza Kochańskiego za pomoc w zorganizowaniu tegorocznej edycji konkursu "O Laur Jabłoni '2020".