W sobotę 26 września odbyła się XXVII Piastowska Biesiada Poetycka, na której ogłoszono wyniki i wręczono nagrody w ogólnopolskim konkursie poetyckim. Było sympatycznie, przyjaźnie i blisko. 

Protokół

Jury Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego XXVII Piastowskiej Biesiady Poetyckiej w składzie:

1. Andrzej Kosmowski

2. Paweł Kubiak

3. Andrzej Wołosewicz - przewodniczący

4. Krzysztof Ziemski

jury biesiady kubiakaa

po wnikliwym przeczytaniu 119 zestawów wierszy i dyskusji o ich poziomie,

na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2020 r. przyznało następujące nagrody

i wyróżnienia finansowe ufundowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Piastowie oraz nagrody rzeczowe Starosty Pruszkowskiego:

I – 1.000 zł Bogdanowi Nowickiemu z Zabrza, godło „Zygfryd”

II – 750 zł Leszkowi Wójcikowi z Lubaczowa, godło „Fomalhaut”

III – 500 zł Dawidowi Markiewiczowi z Czeladzi, godło „Carmenere”

oraz cztery równorzędne wyróżnienia po 300 zł:

Jerzemu Fryckowskiemu z Dębicy Kaszubskiej, godło „Tuga”

Aleksandrowi Jasińskiemu z Wrocławia, godło „Nankin 1990”

Pawłowi Podlipniakowi z Radomia, godło „Abraxas”

Piotrowi Zemankowi z Bielska-Białej, godło „Platon”

Nadto rozważane były do nagród i wyróżnień zestawy:

Joanny Chmielewskiej z Kielc, Renaty Diaków z Zielonej Góry, Czesława Markiewicza z Zielonej Góry, Jadwigi Siwińskiej-Pacak z Warszawy, Zbigniewa Pikuły z Bogucic, Pauliny Wojciechowskiej z Sosnowca, Andrzeja Wróblewskiego z Warszawy.