Sejm RP ustanowił rok bieżący rokiem Marii Konopnickiej.

konopnickaa

W 180 lecie jej urodzin

Związek Literatów Polskich zaprasza Kolegów na uroczystość złożenia kwiatów

pod pomnikiem Poetki

- w Ogrodzie Saskim (od strony Senatorskiej)

w poniedziałek 23 maja o godz. 14.