36. Konkurs im. Kazimiery Iłłakowiczówny

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Kapituły 36. Konkursu im. Kazimiery Iłłakowiczówny na debiut roku 2019, w dniu 12.09.2020 w Poznaniu

Kapituła w składzie:

       1. Jerzy Beniamin Zimny – przewodniczący Kapituły, poeta, krytyk, wiceprezes ZLP Oddział  w  Poznaniu

       2.  Zbigniew Gordziej – członek Kapituły, poeta, prozaik, krytyk, publicysta, felietonista, prezes ZLP  Oddział w Poznaniu

       3. dr Karol Samsel – sekretarz Kapituły, poeta, krytyk i historyk literatury polskiej,  dr nauk humanistycznych na UW;

           po rozpatrzeniu zgłoszonych do konkursu 15 książek poetyckich postanowiła przyznać:

          Nagrodę Główną 36. Konkursu im. Kazimiery Iłłakowiczówny:

Monice  Lubińskiej z Katowic za tom poezji pt. „ Nareszcie możemy się zjadać”

Wyd, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Dom Literatury w Łodzi, 2019.  

oraz Piotrowi Jemioło za tom poezji pt. „ NEKROTRIP”  Fundacja KONTENT w Krakowie, 2019.

Ponadto Kapituła postanowiła wyróżnić:

Kaspra Pfeipera  z Katowic za tom poezji pt. „Adblock” Wydawca: Dom  Literatury  w  Łodzi, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, 2019

podpisy: Jerzy Beniamin Zimny, Zbigniew Gordziej, Karol Samsel