Promocja książki o Andrzeju K. Waśkiewiczu

W sobotę, 9 marca, w Gdańskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk odbyła się promocja książki Eugeniusza Kurzawy „Andrzej K. Waśkiewcz - miejsca opuszczone”.

Praca jest nietypową biografią, a raczej fragmentem biografii A.K. Waśkiewicza, gdyż dotyczy tylko jego pobytu na Ziemi Lubuskiej, co zawarło się w latach 1946 - 1979. Tutaj mały, pięcioletni chłopiec (ur. w Warszawie w 1941 r.) przybył z mamą w 1946 r. i w ciągu następnych lat rodzina (lecz bez ojca, który zginał w powstaniu warszawskim) przemieszczała się do różnych wsi i miasteczek regionu. W 1961 r. Waśkiewicz zatrudnił się w bibliotece wojewódzkiej w Zielonej Górze i z tym miastem związał aż do 1979 r., kiedy na resztę życia wyjechał do Gdańska.
Książka jest połączeniem reportażu, fragmentów prozy A. K. Waśkiewicza, dwóch wywiadów z nim i innych form literackich. Jest również ilustrowana zupełnie nieznanymi fotografiami młodego Waśkiewicza. Reportaż powstawał w maju 2011 r., kiedy to przyjaciel poety i krytyka, Eugeniusz Kurzawa, zorganizował mu kilkudniowy objazd po miejscach, gdzie poeta ongiś zamieszkiwał. Wyprawa została udokumentowana na filmie, na zdjęciach i w nagraniach oraz notatkach. Wszystko to posłużyło do zbudowania reportażowej narracji. Na tej samej podstawie powstała też 40-minutowa płyta, rzec można, o kulisach powstawania książki. Ale nie tylko...
Pierwsza promocja „Miejsc opuszczonych” odbyła się 22 lutego w Zielonej Górze. Uczestniczyło w niej wielu przyjaciół twórcy, była także rodzina w osobach żony Anny Sobeckiej i syna Marcina. Druga, gdańska promocja, odbyła się w mieście i miejscu (GTPS), z którym Waśkiewicz związał się na drugą część życia. Również uczestniczyli w niej przyjaciele, rodzina. Dodatkową okazją była promocja specjalnego wydania „Autografu”, czasopisma, które Andrzej K. Waśkiewicz redagował w Gdańsku przez 24 lata. Numer specjalny zredagowała jego żona, a zawiera wspomnienia najbliższych przyjaciół, którzy na różne sposoby opowiadają o poecie, krytyku, edytorze. Zainteresowanie pracami o AKW było tak duże, że zabrakło w końcu książek...
Przewidziane są w najbliższych tygodniach kolejne promocje tejże książki, najwcześniejsza w kwietniu w Domu Literatury w Warszawie, ponadto w Gorzowie Wlkp. i w Kaliszu.

Promocja książki o Andrzeju K. Waśkiewiczu