Prezydium Zarządu Głównego ZLP informuje, że postanowiło dokooptować do swojego składu profesora Bogusława Wiłkomirskiego na funkcję członka prezydium.

wilkomirski zgzlpa

Bogusław Wiłkomirski jest emerytowanym profesorem nauk biologicznych; tytuł nadał mu prezydent Aleksander Kwaśniewski w 2001 r. W roku 2011 Narodowy Uniwersytet Uzbekistanu w Taszkiencie nadał mu tytuł doktora honoris causa. Bogusław Wiłkomirski przepracował jako nauczyciel akademicki 48 lat, większość tego czasu na Uniwersytecie Warszawskim; 10 lat na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, pełniąc różne funkcje kierownicze.

Literacko zadebiutował w roku 2013 książką „Uzależnienie całkowite”. Do ZLP został przyjęty w roku 2017. W kadencji 2019 – 2023 pełnił funkcję sekretarza Oddziału Kieleckiego ZLP i członka Zarządu Głównego ZLP. W obecnej kadencji jest wiceprezesem Oddziału Kieleckiego ZLP. Podczas ostatniego Walnego Zjazdu naszego związku otrzymał Srebrną Odznakę Honorową ZLP. W swoim dorobku literackim B. Wiłkomirski ma siedem powieści sensacyjnych i dwa tomiki poezji. Wraz ze swoim synem, w przeszłości jednym z czołowych judoków świata, opublikował także dwie książki dotyczące tej dyscypliny sportu.

Bogusław Wiłkomirski został odznaczony m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jego pozanaukowymi pasjami są podróże w najdalsze zakątki planety (obleciał 18 razy kulę ziemską, licząc po obwodzie równika) i górskie przygody.