Ponad 50. lat w kulturze

fanaberia plakat moj

Jak z bata strzelił.

Kazimierz Kochański „przyznał się” na spotkaniu w Galerii Sztuki "FANABERIA" w Grójcu „do czynnego udziału” w kulturze swojego miasta.

Prowadzący spotkanie Grzegorz Rejer właściciel Galerii – wcześniej dyrektor Grójeckiego Ośrodka Kultury – zasygnalizował, że Kazimierz Kochański „jest Naszym Dobrem Narodowym, a szczególnie grójeckim”. Nie przesadził. Ten poeta, muzyk, nauczyciel, współorganizator Ogólnopolskich Konkursów Poetyckich „O Laur Jabłoni” (od 1981 r. zapewniał składy jurorskie – kilka razy osobiście w nich uczestniczył), członek naszego Związku jest serdecznie zaangażowany w różnych dziedzinach sztuki. Jak twierdzi, „dużo pracując dla wielu środowisk twórczych, nigdy nie okradał swojej rodziny z czasu jej przynależnego, a mimo to osiągał zawsze zamierzone cele, bo skoro się podjął, skoro mu zaufano – jakżeby inaczej”.

wieczor w fanaberii aa

Grójec docenił swojego ambasadora sztuki – został także dowartościowany na nasz ZLP-owski wniosek Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a przez Związek „Złotą odznaką za wybitne zasługi dla naszej organizacji”.

Był przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej ZLP, członkiem Zarządu Głównego ZLP odpowiedzialnym za promocję, a teraz prowadzi społecznie krajową witrynę internetową ZLP.

Wspomniane powyżej wydarzenie jest początkiem prezentacji jego wieloletniej działalności dla Kultury swojej Małej Ojczyzny.

Nawet tak minimalne przybliżenie osoby i osobowości naszego Kolegi jest ważne dla niego i dla nas. Cieszmy się tą – Kazimierza Kochańskiego – radością.