Poznań, 5 czerwca 2023 r.

Wielce przeze mnie szanowana Pani Teresa Gniazdowska!

Bardzo dziękuję za możność współpracy z Szanowną Panią podczas mojej kadencji
w Prezydium Zarządu Związku Literatów Polskich w latach 2019 – 2023.

Każdorazowo przybywając
do siedziby Związku zawsze odczuwałem życzliwość i wyrozumiałość Szanownej Pani dla mnie.
To było wartościowe odczuwanie, to była pewność, iż spotykam Osobę o dużej kulturze osobistej
i profesjonalistkę w zakresie pracy dla dobra ZLP.

Teraz czynię przed Szanowną Panią głęboki pokłon za wszelkie dobro, którego od Niej zaznałem.

Wierzę, iż będzie mi dane jeszcze nie raz spotkać się z Szanowną Panią.

Jeżeli tak będzie,
to uznam, iż los był dla mnie nadzwyczaj łaskawy.

Z wyrazami szacunku

Zbigniew Gordziej