Olsztyn Reaktywacja

Po kilku latach letargu wznowiono działalność Oddziału, w przekonaniu, że dzieła poprzedników nie wolno zaprzepaścić.

Zagubieni po śmierci Prezesa ś.p. Józefa Jacka Rojka olsztyńscy literaci nie mogli zdecydować się na wznowienie działalności.
Wreszcie 19 stycznia 2019 roku w Klubie „U Artystów” dawnej siedzibie ZLP, obecnie służącym tylko jako adres korespondencyjny udało się zebrać kworum już w I terminie, wyznaczonym na godzinę 12.
Przybyli wg podpisanej listy obecności: Jerzy Górczyński-2, Paweł Jaszczuk-4, Władysław Katarzyński, Stefan Połom-6, Jerzy Sałata-5, Bolesław Uryn-1. Gośćmi byli także Natalia Tejs i Janusz Połom oraz Andrzej Cieślak-3. Jerzy Górczyński bez wstępu zaproponował przyjęcie do grona członków Oddziału mieszkańca Olsztyna Andrzeja Cieślaka, który ze względów formalnych był członkiem Oddziału Warszawskiego. Członkowie wyrazili na to zgodę przez aklamację.
Po tym akcie Jerzy Górczyński zaproponował powierzenie Cieślakowi funkcji przewodniczącego spotkania. Po zatwierdzeniu tej propozycji Andrzej Cieślak w kilku zdaniach uzasadnił konieczność wznowienia działalności oraz zaproponował uczczenie chwilą ciszy odeszłych, w tym J. J. Rojka. Przewodniczący przekształcił spotkanie w zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
Na początek, w uznaniu zasług literackich i organizacyjnych Nestora Olsztyńskich literatów Stefana Połoma A. Cieślak zaproponował przyznanie Mu tytułu Honorowego Prezesa, co zostało zaakceptowane. Wręczono S. Połomowi stosowny list podpisany przez wszystkich obecnych członków Oddziału. Odczytano list członkini Oddziału Hanny Jolanty Wiśniewskiej z Działdowa, która złożyła rezygnację z członkostwa ze względów rodzinnych. W trakcie zebrania obecni wypowiadali się na nurtujące ich tematy. Następnie przewodniczący ogłosił wybory do zarządu. Jerzy Górczyński zgłosił kandydaturę Andrzeja Cieślaka, Stefan Połom Władysława Katarzyńskiego, Andrzej Cieślak Pawła Jaszczuka. Przez podniesienie ręki zaakceptowano propozycję. Zarząd publicznie podzielił między siebie funkcje. Zaakceptowano: Andrzeja Cieślaka jako prezesa, Władysława Katarzyńskiego jako wiceprezesa, Paweł Jaszczuk został członkiem Zarządu. Jerzemu Górczyńskiemu powierzono dwie funkcje: Rewizora oraz Sędziego Sądu Koleżeńskiego.
A. Cieślak przedstawił zebranym minimum programowe, w którym znalazły się m.in.: 1. Promocja regionu we własnych wydawnictwa zwartych, 3. Spotkania raz na kwartał, 4. Powołanie koła młodych, bez przynależności formalnej do ZLP, 5. Nawiązanie współpracy z SD RP oraz powrót do współpracy ze SSK „Pojezierze”, 6. Wystąpienie do Biblioteki Narodowej o pulę numerów ISBN, 7. Nawiązanie współpracy instytucjonalnej z Urzędem Marszałkowskim i Miejskim w Olsztynie, 8. Założenie strony www, 9. 1 raz w roku współorganizacja pikników z książką, 10. Reaktywowanie konkursu literackiego np. o „Laur Łyny”, 11. Dobrowolne, dodatkowe oskładkowanie i zabieganie o sponsorów, 12. Wspólnie z wszystkimi stowarzyszeniami dziennikarsko-literackimi ogłoszenie zbiórki książek dla Polonii; 13. Rozważenie wstępnie zainteresowanych kandydatów do członkostwa w ZLP.
Przewodniczący omówił stan zaległości składkowych oraz aktualne stawki. Stefan Połom zaproponował Zarząd jako delegatów na Zjazd ZG ZLP. Propozycję zaakceptowano.
Na tym zebranie zakończono. Termin kolejnego zebrania zostanie podany w oddzielnym trybie.

AC