Zapraszamy na wieczór wspomnień

o Andrzeju Krzysztofie Waśkiewiczu

środa, 17 kwietnia 2024 r,

Dom Literatury

Krakowskie Przedmieście 87/89

waskiewicz2 

Poznacie Państwo drogę powstawania książki Anny Sobeckiej-WAŚKIEWICZ

o naszym Koledze poecie i krytyku literackim.