Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,
 
serdecznie zapraszamy na promocję najnowszych książek Eli Aime'e:
(środa) - 14.09.2022 r. o godz. 17:00 w Domu Literatury przy Krakowskim Przedmieściu 87/89
w Warszawie.
olszewska1a11
Z poważaniem
Zarząd OW ZLP