ktb 0014a

           Dzisiaj, rano, 16 maja 2021 r. zmarł, w szpitalu, w Lublinie Stanisław Andrzej Łukowski,

poeta, prozaik, krytyk literacki. Wieloletni członek Zarządu Lubelskiego Oddziału Związku Literatów Polskich w Lublinie. W latach 2011-2019 prezes Lubelskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, wchodził w skład Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich w Warszawie. Miał 81 lat.  Współpracował m. in. z redakcjami lubelskich gazet; „Kameną”, „Sztandar em Ludu”, „Kurierem Lubelskim”, Kwartalnikiem Literackim „Akcent”.

           Był autorem kilku tomów poezji oraz opowiadań i opracowań poświęconych życiu kulturalnemu i literackiemu Lublina i Województwa Lubelskiego. Za twórczość artystyczną otrzymał m.in. Nagrodę im. Bolesława Prusa oraz Nagrodę im. Józefa Czechowicza. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym i Złotym Wawrzynem Literackim, Odznakami: honorową Gloria Artis, Zasłużony dla Kultury Polskiej, Zasłużony Działacz Kultury, Za zasługi dla Lubelszczyzny, Zasłużony dla Województwa Lubelskiego, Zasłużonemu dla Lublina oraz Medalami: Wojewody Lubelskiego i Prezydenta m. Lublina.