trzecie zdjecie3

Delegacja Związku Literatów Polskich Oddział Kielce. Od lewej: Lidia- Jędrocha Kubicka, Beata Kępińska, Władysława Szproch, Anna Zielińska-Brudek, ( w środku burmistrz ), Teresa Opoka, Grzegorz Rak, Anna Błachucka.

Literacko- historyczny wieczór w Małogoszczu

 „Pokolenie, do którego należałem, spełniło swoją misję dziejową. (…) Daj Boże, aby krew, którą w latach 1861-1864 zbroczyła się ziemia polska, była krwią ostatnią rzuconą na szalę odkupienia.”

Tym fragmentem „Wspomnień obozowych z    r. 1863 i 1864” Zygmunta Napoleona Krzywdy zwróciła się Anna Błachucka,  poetka, pisarka z ZLP Oddział Kielce do czytelników powieści „Rodem z Kozłowa” w dedykacji załączonej do publikacji. Promocja tej powieści odbyła się w małogoskim Domu Kultury  24 lutego 2024 roku.

rodem z kozlowa7

 Małogoszcz, 24 luty 2024r. Anna Błachucka oprócz powieści „Rodem z Kozłowa” prezentuje tomy tułaczych losów.

Jak ważną postacią był Napoleon Zygmunt Rzewuski herbu Krzywda, świadczy o tym obszerne opracowanie zatytułowane „Tulacze losy” oparte na tekstach źródłowych, autorstwa Anny Błachuckiej i Adama Malickiego.  Dopełnieniem wiedzy o rotmistrzu Krzywdzie jest powieść autorstwa Anny Błachuckiej.

szoste zdjecie6

Wypełniona po brzegi sala widowiskowa Domu Kultury wskazywała na wielkie zainteresowanie tą książką. Wśród publiczności nie zabrakło Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz, Przewodniczącego Rady Miejskiej, proboszcza małogoskiej Parafii, rodziny Rzewuskich, publicystów, literatów, pasjonatów historii oraz mieszkańców Miasta i Gminy Małogoszcz.

piate zdjecie5

Delegacja Kieleckiego Oddziału Związków Literatów Polskich na czele z prezes panią Anną Zielińską-Brudek w ciekawy sposób zaznaczyła uznanie dla autorki i wdzięczność dla sponsorów i organizatorów imprezy.

drugie zdjecie2

Podziękowanie dla Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz.

Promocji najnowszej publikacji Anny Błachuckiej towarzyszyły występy Uczniów Szkoły Podstawowej im. 24 Lutego 1863 R, wychowanków Domu Kultury w Małogoszczu oraz Przyjaciół Autorki. Uroczysty nastrój dopełniły występy Małogoskiego Oddziału Powstańczego 1863 r a Klub Historyczny DK zaprezentował najnowszy projekt oddziału.

pierwsze zdjecie1

 

czwarte zdjecie4a

 Ten podniosły, literacko-historyczny  wieczór zakończył się zapaleniem zniczy pamięci  na mogiłach Powstańców Styczniowych.