Kapituła w składzie:
1. Aldona Borowicz
2. Zbigniew Milewski
3. Marek Wawrzkiewicz
4. Andrzej Wołosewicz
5. Andrzej Zieniewicz – Przewodniczący
postanowiła przyznać:

Leszkowi Żulińskiemu Nagrodę im. Jarosława Iwaszkiewicza za całokształt twórczości literackiej
Oddziałowi Szczecińskiemu ZLP Nagrodę im. Jarosława Iwaszkiewicza za szczególne zasługi w upowszechnianiu literatury
Mieczysławowi Machnickiemu Nagrodę im. Juliusza Słowackiego za całokształt twórczości poetyckiej

Gratulujemy!