________________________

ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH ODDZIAŁ W POZNANIU
zaprasza
AUTORÓW WYDAWNICTWA STOWARZYSZENIA FUNDACJE
do udziału

W KONKURSIE O NAGRODĘ LITERACKĄ
43. MIĘDZYNARODOWEGO LISTOPADA POETYCKIEGO W POZNANIU

Tomy poezji wydane w roku 2019
w języku polskim

prosimy nadsyłać w trzech egzemplarzach

do dnia 15 września 2020 roku
__________________________

____

Do trzech egzemplarzy tomu poetyckiego należy dołączyć małą kopertę zawierającą kartkę
z imieniem i nazwiskiem autora oraz danymi adresowymi, e-mailem lub numerem telefonu.
Wybory wierszy nie będą brane pod uwagę.

Organizator konkursu powoła kompetentne jury.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas 43. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego, w dniu 4 listopada 2020 roku lub na stronach internetowych Związku Literatów Polskich Oddział
w Poznaniu: zlp-poznan.e-kei.pl oraz na Facebooku.

Laureat Nagrody Literackiej oraz osoby wyróżnione otrzymają powiadomienie o terminie
i miejscu uroczystego wręczenia Nagrody.

Tomy poezji prosimy nadsyłać na adres:

Maria Magdalena Pocgaj
Związek Literatów Polskich
ul. Knapowskiego 22/5
60-126 Poznań

 ksiki moje.jpg1a