Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki ogłasza I konkurs o Nagrodę im. Andrzeja K. Waśkiewicza w kategorii krytyki literackiej.
W konkursie tym przyznawana będzie nagroda za debiutancką książkę krytycznoliteracką poświęconą polskiej poezji XX i/lub XXI wieku, albo też w istotny sposób powiązaną z tym okresem.

Andrzej K. Waśkiewicz, zmarły przed dwoma laty poeta, krytyk, edytor i redaktor, niestrudzony orędownik i opiekun młodych poetów, autor ponad 30 książek własnych i wielu opracowań krytycznych (m.in. Tadeusza Peipera, Anatola Sterna, Jerzego Jankowskiego, Jana Brzękowskiego). W ostatnim okresie przed śmiercią był wiceprezesem ZG ZLP.

Konkurs o nagrodę Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza