W imieniu Fundacji Domu Literatury zapraszamy na arcyciekawy koncert
jazzowy i poezję Mirona Białoszewskiego - 09.09.2022 r. (piątek) o godz. 19:00
w Domu Literatury przy Krakowskim Przedmieściu 87/89 w Warszawie.
 fundacja1a11
Łączymy serdeczne pozdrowienia.
z poważaniem
 
Zarząd OW ZLP