W dniu 17 czerwca 2023 na pierwszym po wyborach posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego zatwierdzono niniejszy skład nowej Komisji Kwalifikacyjnej

KOMISJA KWALIFIKACYJNA

na lata

2023 - 2027

 

1. Andrzej Walter - przewodniczący

2. Andrzej Zieniewicz

3. Krzysztof Mroziewicz

4. Andrzej Dębkowski

5. Elżbieta Musiał

6. Andrzej Wołosewicz

7. Jerzy Jankowski

8. Jerzy Beniamin Zimny

9. Jerzy Fryckowski

 

Podstawy  jej działanie określa Statut, którego treść jest zawarta na tej witrynie - we Wstępie

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
§ 39.
Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej wybierany jest spośród członków Zarządu Głównego. Pozostali członkowie Komisji powoływani są przez Prezydium Zarządu Głównego w ilości 6 – 9 osób na wniosek przewodniczącego Komisji.
§ 40.
1. Komisja Kwalifikacyjna ocenia utwory osób ubiegających się o przyjęcie do Związku.
2. Komisja Kwalifikacyjna przedstawia Prezydium Zarządu Głównego opinie i wnioski zgodnie z treścią §§ 12–16 Statutu.
3. Członkowi Komisji przysługuje prawo zgłoszenia votum separatum i przedstawienia go Prezydium Zarządu Głównego.
4. Regulamin prac Komisji Kwalifikacyjnej podlega zatwierdzeniu przez Prezydium Zarządu Głównego.