Kolejne „Złote Pióra” rzeszowskiego Oddziału ZLP


Po kilku latach przerwy, rzeszowski Oddział Związku Literatów Polskich ponownie przyznał Honorowe Nagrody Literackie „Złote Pióro”. To już 24. edycja tej nagrody, którą nagrodzono twórców, działaczy i animatorów kultury za rok 2020,

a więc właściwie za dokonania z okresu pandemii.

W kategorii poezji laureatem „Złotego Pióra” został Dominik Ćwik z Rzeszowa, a przypadło mu ono za tomik „Cierpliwość niespokojna”. W kategorii prozy nagrodzono Wiesława Hopa z Birczy za powieść kryminalną „Długa noc”, zaś nagroda w kategorii innej twórczości przypadła Mirosławowi Grudniowi i Małgorzacie Żureckiej ze Stalowej Woli za przekład literacki tomu wierszy greckiego poety Manolisa Aligizakisa „Nostos and Algos/ Powrót i ból”. Ponadto uhonorowany został „Złotym Piórem” za inne działania na rzecz literatury i wkład w kulturę Podkarpacia - Tadeusz Masłyk z Brzozowa.

Przy okazji „Złotych Piór” przyznawane są także inne nagrody. Nagrody Zarządu Związku Literatów Polskich w Rzeszowie otrzymali: Izabela Zubko-Jarnicka za tomik poetycki „Wierszariusz słowiański”, Stefan M. Żarów za tomik „Mensura Hominis – dziennik małopandemiczny”, Marta Gdula-Żukowicz za tomik „Ślady życia”, Danuta Heller za promocję literatury na łamach „Kuriera Błażowskiego” oraz ODK „Karton” jako instytucja kultury, która przez 20 lat prowadziła ożywioną działalność proliteracką. Ponadto Nagrodę Prezesa Oddziału za promocję poezji otrzymała Wiktoria Serafin z Rudnika nad Sanem.

Poprzednie laury przyznane zostały za rok 2014, zatem twórcy zapewne zatęsknili za tymi honorowymi nagrodami, które zachęcają do pracy twórczej, aktywności na rzecz kultury i są wyrazem docenienia takich działań.

Pierwsze „Złote Pióra” zostały przyznane za rok 1992 i otrzymali je wówczas: Władysław Włoch (tomik „Wędrująca brama”), Jerzy Janusz Fąfara (powieść „Czerwony pająk”) i Mieczysław Arkadiusz Łyp (dokument literacki „Literacka młodość Rzeszowa 1945-1975”). Przez kolejny lata wielu twórców, działaczy i instytucji zostało uhonorowanych „Złotym Piórem” i innymi nagrodami (także za twórcze debiuty). Niektórzy zdobyli tę nagrodę nawet dwukrotnie – w różnych kategoriach. Warto wspomnieć także, że rzeszowski Oddział ZLP trzykrotnie przyznał „Diamentowe Pióra” dla uznanych twórców, o wyjątkowym dorobku w skali kraju. Otrzymali je Wiesław Myśliwski, Tadeusz Różewicz i Zbigniew Domino.