Kolejne książki Grzegorza Wiśniewskiego wydane w Rosji 

ksiki g winiewskiego

W ciągu ostatnich kilku lat w Rosji ukazały się przekłady kolejnych trzech książek Grzegorza Wiśniewskiego, opublikowanych u nas przez PIW, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Akademię Humanistyczną w Pułtusku i Oficynę ASPRA-JR, a stanowiących swoisty trójksiąg o polsko-rosyjskich kontaktach i związkach kulturalnych w przeszłości i dzisiaj.

W 2013 roku w Moskwie w wydawnictwie „Muzyka” wyszła monografia Wiśniewskiego „Bałakiriew w Warszawie i Żelazowej Woli: w hołdzie Chopinowi” w tłumaczeniu B. Gontariewa i W. Tańskiej; gospodarzem rosyjskiej prezentacji książki było Konserwatorium Petersburskie. Dwa lata później moskiewskie wydawnictwo „Chudożestwiennaja litieratura” opublikowało zbiór szkiców „Polskie drogi w Petersburgu: Świacki, Słonimski, Britaniszski, Koczergin” w przekładzie Natalii Wiertiaczich; prezentacja odbyła się w petersburskim Domu Aktora. Wreszcie w końcu 2018 roku moskiewska oficyna „Izdatiel Stiepanienko” wydała monografię Wiśniewskiego „Między Polską i Rosją – Igor i Swiatosław Bełzowie” w tłumaczeniu Anastazji Kuźmiczewej i z komentarzami i posłowiem Jurija Borisionka; tę ostatnią edycję wspomogła moskiewska Fundacja „Rosyjsko-Polskie Centrum Dialogu i Porozumienia”.