Marek Wawrzkiewicz i Kazimierz Kochański

Podczas uroczystej inauguracji 47 Warszawskiej Jesieni Poezji zostały wręczone nagrody i odznaczenia państwowe.

Kazimierz Kochański otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną w dniu 28 sierpnia 2018 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Wręczył mu ją Prezes Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich, Marek Wawrzkiewicz.