Jubileusz 50-lecia pracy twórczej Aldony Borowicz –relacja

 czachorowska borowicz1a

W dniu 16 grudnia 2021 r. w Domu Literatury w Warszawie odbyło się wyjątkowe spotkanie z okazji jubileuszu 50-lecia pracy twórczej Aldony Borowicz, poetki, eseistki, krytyka literackiego a także prezes Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich. Jej jubileusz stał się okazją do złożenia gratulacji, wyrazów szacunku i podziękowania za jej pracę, dorobek literacki oraz pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego. Dla jej dokonań literackich, które trwale wzbogaciły polską kulturę, także za uniwersalne wartości całokształtu twórczości. Popularyzację najcenniejszych wartości wyrażanych poezją. Jej promowanie słowa pisanego prozą i wierszem jest bardzo znamienne. Pisarz to nie tylko profesja, ale też powołanie, misja, którą należy pełnić wobec społeczeństwa. Dziękujemy jubilatce za troskę o piękno mowy polskiej i wymianę artystycznych doświadczeń. Mamy nadzieję, że dalsze działania na niwie literackiej przyniosą owocne rezultaty i wiele okazji do świętowania. Nasze środowisko Oddziału Warszawskiego ZLP widzi nasza jubilatkę w panteonie twórców, którzy wyznaczać będą kanony literatury i staną się natchnieniem dla potomnych. Ten piękny jubileusz był nie tylko podsumowaniem ale zarazem nowym początkiem, który wieńczyć będą kolejne sukcesy. O dotychczasowych mówili goście tego wyjątkowego spotkania: Marek Wawrzkiewicz, Grzegorz Trochimczuk, Andrzej Wołosewicz, Andrzej Tchórzewski, prywatnie mąż Aldony Borowicz. Panowie przygotowali różne opowieści z życia i twórczości jubilatki, zabawne anegdoty a także wiersze na jej cześć. Piękne wiersze Aldony Borowicz czytała w mistrzowski sposób aktorka Barbara Dziekan. Równie piękną oprawę wokalno- muzyczną przygotowały dwie utalentowane wokalistki: Dominka Świątek i Anna Riveiro. Pani Dominika zaśpiewała do swoich własnych kompozycji wiersze Ginczanki, Zbigniewa Herberta i Czesława Miłosza. Pani Anna przedstawiła nam wyjątkowe i niepowtarzalne pieśni seferdyjskie. Były też prezenty i bukiety kwiatów od delegacji oddziałów ZLP ze Szczecina ( Małgorzata Hrycaj) z Łodzi (Małgorzata Skwarek-Gałęska i Ryszard Krauze), z Kielc Bogusław Witkomirski, który odczytał list gratulacyjny od prezesa Oddziału kieleckiego ZLP Stanisława Nyczaja. Część oficjalną uroczystości zwieńczył bankiet, podczas którego uściskom i słowom gratulacji płynących prosto z serca nie było końca.

czachorowska borowicz 4a

czachorowska borowicz 2a

czachorowska borowicz 6a

czachorowska borowicz 5a

Tekst i zdjęcia - Anna Czachorowska

Członek Oddziału Warszawskiego ZLP