Związek Literatów Polskich,
Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC)
oraz Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia
Krytyków Teatralnych (AICT)
mają zaszczyt zaprosić Państwa na wieczór autorski Jerzego Niesiobędzkiego poświęcony jego najnowszej książce pt. Ciemniejący horyzont (Wydawca „Fundacja Światło Literatury”, Gdańsk).
Spotkanie poprowadzi dr Tomasz Miłkowski.

Spotkanie odbędzie się w środę, 29 października 2014 r. o godz. 17.00 w Domu Literatury, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89 w Warszawie.
Jerzy Niesiobędzki jest honorowym prezesem sekcji polskiej AICT, członkiem ZLP i SEC, publicystą przez wiele lat związanym z bydgoskim, toruńskim i olsztyńskim życiem społeczno-kulturalnym. Publikował na łamach „Faktów”, „Współczesności”, „Przeglądu Kulturalnego”, „Teatru”, „Kultury”, „Życia Literackiego”, „Literatury”, miesięcznika „Dziś”, „Res Humany” i wielu innych czasopism.
„Ciemniejący horyzont” to zbiór esejów będący zwieńczeniem dorobku autora, ważny głos w dyskusji o kształcie polskiego życia teatralnego, literackiego oraz polityczno-społecznego po 1989 r., traktujący teatr i literaturę jako punkt wyjścia do tych rozważań.