logosapu

Stowarzyszenie Autorów Polskich Kołobrzeg informuje, iż I Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stanisława Nyczaja pt. „Przedążyć pęd Ziemi” został roztrzygnięty


w dniu 16 czerwca 2023 roku.

JURY w składzie:

  1. Eugeniusz Orłow – przewodniczący – Warszawa
  2. Magdalena Węgrzynowicz-Plichta – Kraków
  3. Piotr Bednarski – Kołobrzeg

Po zapoznaniu się z treściami nadesłanych wierszy JURY postanowiło jak niżej:

I miejsce: Milena Gojny-Zbierowska z Chorzowa, godło Przewodnik, nagroda pieniężna 700 zł

II miejsce: Jadwiga Miesiąc z Kępna, godło Sosna, nagroda pieniężna 500 zł

III miejsce: Ewa Bułgajewska-Grygiel z Olsztyna, godło Leo, nagroda pieniężna 300 zł

Wyróżnienie: Anna Wiłkomirska z Warszawy, godło Odloty, nagroda pieniężna 200 zł

Wyróżnienie: Izabela Brandt z Kościerzyny, godło Ibra, nagroda pieniężna 200 zł

Uwaga: Nagrody pieniężne zostaną zgodnie z regulaminem Konkursu przesłane na wskazane przez nagrodzonych konta bankowe. Nie przesyłamy poprzez Pocztę Polską.

Serdecznie gratuluję nagrodzonym autorom.

Marian Jedlecki

Prezes

Stowarzyszenia Autorów Polskich o/ Kołobrzeg

 

Regulamin  I OKP im. S. Nyczaja

Zarząd Stowarzyszenie Autorów Polskich o/ Kołobrzeg ogłasza I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisława Nyczaja.

A jednak – sama widzisz –

poznała się na nas Miłość

upatrując w tym nową

dla ciebie i dla mnie szansę.

Czuję to – i ty pewnie –

jak bardzo się stara,

karcąc w każdym z osobna

nieufne zakłopotanie.

(Z tomu wierszy Stanisława Nyczaja „Przedążyć pęd Ziemi”)

 Regulamin I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Stanisława Nyczaja zatytułowany „Przedążyć Pęd Ziemi”

 Założenia regulaminowe

 Konkurs pod patronatem Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich Warszawa

Celem konkursu jest podkreślenie roli i rangi wielu działań w dziedzinie literatury, stworzenie możliwości do publicznych kontaktów i konfrontacji, a także uczczenie pamięci patrona konkursu, Stanisława Nyczaja, będącego inspiratorem wielu działań kulturalnych na terenie Ziemi Kołobrzeskiej. Stanisław Nyczaj podejmował temat walki człowieka z czasem, nawoływał, by zatrzymać się, docenić chwilę, miejsce i drugiego człowieka – nie poddać się i tym samym zwyciężyć.

Konkurs odbywać się będzie co dwa lata.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy autorzy bez względu na wiek i przynależność do klubów, związków i stowarzyszeń twórczych.

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie lub przesłanie pięciu nigdzie dotąd niepublikowanych i nienagradzanych utworów poetyckich, opatrzonych godłem w trzech egzemplarzach wydruku. Do utworów należy dołączyć kopertę podpisaną tym samym godłem, zawierającą imię, nazwisko i dokładny adres autora, telefon oraz e-mail. Prace należy przesłać na adres: Stowarzyszenie Autorów Polskich o/ Kołobrzeg ul. Rybacka 7b/17, 78-100 Kołobrzeg (z dopiskiem na kopercie „Konkurs Poetycki – Nyczaj”).

Termin nadsyłania prac upływa 30 maja 2023 roku. Jury konkursu powołane przez organizatorów dokona oceny nadesłanych utworów, przyznając laureatom nagrody pieniężne. Pierwsza nagroda – 700 zł, druga nagroda – 500 zł, trzecia nagroda – 300 zł.

Podsumowanie konkursu oraz ogłoszenie wyników przewidziane jest na 16 czerwca 2023, podczas Kołobrzeskiej Nocy Poetów w Kołobrzegu.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów.

Wszelkie mogące powstać na tle niniejszego regulaminu kwestie sporne rozstrzyga w sposób ostateczny Jury Konkursowe działające w imieniu organizatora.

Szczegółowe informacje i odpowiedzi na pytania można uzyskać pod nr. tel. 666 150 479 lub 781 821 163, albo na stronie internetowej Stowarzyszenia  http://www.sapkolobrzeg.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – zakładka AKTUALNOŚCI

Organizatorzy Konkursu zapewniają wysyłkę nagród na wskazany adres

Zarząd SAP Kołobrzeg