Szanowni Państwo

   W imieniu Komisji Kwalifikacyjnej oraz Prezydium Zarządu Głównego miło mi zawiadomić, że w wyniku obrad w/w tudzież wnikliwej analizie przedłożonych materiałów postanowiliśmy przyjąć w poczet członków Związku Literatów Polskich następujących autorów:

Z Oddziału Olsztyńskiego trzy poetki: Hannę Szymborską, Teresę Dwórznik-Romańską oraz Katarzynę Koziorowską. Z Oddziału Warszawskiego dwie poetki: Mirę Umiastowską oraz Zofię Mikułę-Sofim, jak również prozaika Janusza Czarneckiego. Z Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim powieściopisarkę Łucję Marczyk-Rajchel. Z Oddziału Bydgoskiego również powieściopisarkę Małgorzatę Wesołowską (o pseudonimie artystycznym Margota Kott). Z Oddziału Opolskiego dwie poetki: Beatę Zalot oraz Joannę Matlachowską-Palę. Pana Pawła Szeligę (poeta i prozaik) do Oddziału Krakowskiego, Bognę Skrzypczak-Walkowiak do Oddziału Wielkopolskiego (prozaiczka) oraz do Oddziału Kieleckiego: Bożenę Gniazdowską (poetka), Lidię Jędrochę-Kubicką (poetkę) oraz Irenę Nyczaj (poetkę, autorkę znakomitych opowiadań). Oddział Poznański zaszczyci nas z kolei młodym poetą Patrykiem Nadolnym.

Naszym nowym Koleżankom i Kolegom składam przy tej okazji najserdeczniejsze gratulacje oraz kieruję do Was, kochani, miłe słowa powitania w naszej ponadstuletniej Organizacji. Pamiętajcie, z uwagą, że powinniśmy tworzyć wspólnotę ludzi życzliwych i wzajemnie literacko zaprzyjaźnionych. Wierzymy, że jesteście przyszłością Związku Literatów Polskich.

Przy okazji przepraszamy Oddziały: Gorzowski, Lubelski i Rzeszowski, ze ich łącznie czterej kandydaci będą ocenieni 6 kwietnia 2024 podczas wiosennego posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej z przyczyn losowych niemożności dotarcia na posiedzenie referującego Jerzego Beniamina Zimnego.

Podsumowując Komisja rozpatrywała 29 kandydatów, a przyjęła z nich 16 twórców, których raz jeszcze serdecznie witamy i szczerze gratulujemy.

Na koniec proszę nie wiem, który już raz Prezesów Oddziałów o zgodną ze Statutem wstępną analizę i ocenę nadsyłanych kandydatur i materiałów. Prosimy też o podania z aktualnym adresem i danymi kontaktowymi kandydata wraz z krótkim życiorysem i opisem dorobku artystycznego. Proszę nie przysyłać nam kandydatur poetów, którzy wydali broszury bez nadanego numeru ISBN albo co gorzej sami wydrukowali i zszyli tego typu „tomy poezji”. Proszę nie nadsyłać almanachów, publikacji zbiorowych oraz artykułów prasowych. Nie spełniają wymogów statutowych do oceny kandydata i na taką ocenę w ogóle nie wpływają. Statut określa warunki członkostwa bardzo precyzyjnie:

Do Związku może być przyjęty autor utworów literackich uznanych za wartościowe

i opublikowanych w postaci:

1/ dwóch książek* prozatorskich albo:

2/ trzech książek* poetyckich, albo:

3/ dwóch oryginalnych, pełnospektaklowych utworów dramatycznych wystawionych na scenie lub ogłoszonych drukiem, albo:

4/ jednej publikacji książkowej z zakresu eseistyki lub krytyki literackiej, albo:

5/ dwóch oryginalnych, samodzielnie napisanych fabularnych scenariuszy filmowych, zrealizowanych bądź ogłoszonych drukiem, albo:

6/ dwóch oryginalnych sztuk dla teatru radiowego lub telewizyjnego, zrealizowanych bądź ogłoszonych drukiem, albo:

7/ trzech artystycznych przekładów dzieł literackich, przetłumaczonych z oryginału i ogłoszonych w formie książkowej, bądź trzech artystycznych przekładów dzieł dramatycznych, przetłumaczonych z oryginału, wystawionych lub ogłoszonych drukiem.

*Książka - Książka – dokument piśmienniczy, zapis myśli ludzkiej, raczej obszerny, w postaci publikacji wielostronicowej o określonej liczbie stron, o charakterze trwałym. Za książkę uważa się wydawnictwo zwarte, w terminologii bibliotekarskiej -

publikację powyżej 48 stron – publikacja mniejsza określana jest jako broszura.

z wyrazami szacunku

oraz pozdrowieniami

Andrzej Walter