img 20240621 134432 200a

18 czerwca br. w Kołobrzegu miała miejsce wzruszająca uroczystość nasadzenia Drzewka Pamięci Stanisława Nyczaja.

W ten piękny sposób została uhonorowana wieloletnia praca Stanisława na rzecz osób twórczych, które uczestnicząc w plenerach pod nazwą Nadmorskie Spotkania Literackie - oprócz odpoczynku nad naszym pięknym morzem - pod jego kierownictwem rozwijały i doskonaliły swój literacki kunszt, także wzbogacony o dokonania plastyczne, taneczne, wokalne i recytatorskie koleżanek i kolegów.

Dzięki staraniom prezesa Stowarzyszenie Autorów Polskich o/ Kołobrzeg Mariana Jedleckiego oraz Zarządu Stowarzyszenia, życzliwości i poparciu pani Anny Mieczkowskiej - Prezydent Miasta Kołobrzeg ta piękna inicjatywa odbyła się z udziałem władz miasta Kołobrzeg i licznych uczestników.

Prof. Stanisław Górka zadeklamował wiersz Stanisława Nyczaja, zaś potem wspaniałą laudację wygłosił kol. Jan Chruśliński - przyjaciel mojego Męża, członek kieleckiego oddziału Związku Literatów Polskich.

img 20240621 134546 332a

Irena Nyczaj i  Jan Chruśliński