Zarząd Główny Związku Literatów Polskich i Oddział Warszawski ZLP

zapraszają na sesję "Dorzecza Literackie"  - warszawskie ulice i lekcje literackie

plakat ulice1a