Pedagogium. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej

Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich

Pacyfistyczne Stowarzyszenie

zapraszają

do udziału w międzyśrodowiskowej konferencji naukowej w Warszawie

środa, 6 kwietnia 2022 roku, Dom Literatury, Krakowskie Przedmieście 87/89

godziny 10-19

Dokąd zmierzamy?”

 10.00. Otwarcie konferencji

Krytyk literacki Janusz Termer

Prezes Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC)

Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska

Rektor Pedagogium

10.10. Przesilenie cywilizacyjne – przełom w ekonomii i gospodarce

Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska

Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa

10.40. Czy sztuka łączy?

Dr Jacek Bukowski

Artysta malarz, Warszawa

11.10. Czy zmierzamy do utraty autorytetu profesora?

Prof. dr hab. Zbigniew Tarkowski

Uniwersytet Medyczny, Lublin

11.40. Zmiana geopolitycznego położenia Polski

w świetle ostatnich wydarzeń w Europie

Redaktor Stefan Owczarz, Niezależny Publicysta, Katowice

12.10. Człowiek sformatowany czyli kryzys indywidualizmu

Sławomir Malinowski

Producent, scenarzysta, reżyser

Autor ogólnopolskich programów popularno-naukowych i reportaży w TV

Elbląg

12.40 DYSKUSJA

13.10. Chińska oferta przyszłości

Prof. dr hab. Wojciech Pomykało H.C., Warszawa

13.40. Załamanie wartości wśród osób młodego pokolenia

Joanna Podemska

Studentka, Warszawa

14.10. O ontologicznych, historiozoficznych i futurologicznych rozważaniach na temat naszego kresu

Dr Karol Kuźmicz

Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku

14.40. Przerwa na słodki posiłek

15,10. Relacje polsko-rosyjskie: dni katastrofy

Prof. dr hab. Witold Modzelewski

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

15.40. DYSKUSJA

16.10. Potrzeba ideowości i dialogu w kontaktach partyjnych

Prof. dr hab. Tadeusz Mędzelowski

Wyższa Szkoła Biznesu, Tarnów

Wiceprezes Pacyfistycznego Stowarzyszenia

16.40. Kultura bezpieczeństwa a rzeczywistość

Dr inż. Krzysztof R. Zieliński

Pedagogium, Warszawa

 

17.10. Niezbędność poprawy statusu społecznego

osób z niepełnosprawnością

Prof. dr hab. Leszek Ploch

Założyciel Fundacji Krzewienia Kultury Artystycznej

Osób Niepełnosprawnych

17.40. Lepienie świata wartością trwałego pokoju

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz

Twórca Katedry Pedagogiki Pokoju i Probacji, Warszawa

18.10. Niezbędność globalizacji opartej o wyższe wartości

i nowe prawo człowieka

Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska

Wiceprezes Stowarzyszenia Filozofów Krajów Słowiańskich

18.20. DYSKUSJA

Zamknięcie obrad