Ewa Zelenay - odpowiedzialna za sprawy socjalne przy Zarządzie Głównym ZLP
- przekazuje następujący komunikat.

Ze względu na uruchomione przez Ministerstwo Kultury dodatkowe środki finansowe przeznaczone na wsparcie twórców i artystów,
w trybie pilnym przybliżamy tę informację na stronie Zarządu Głównego ZLP.

Wnioski należy kierować pod podane w zarządzeniu adresy.

Dziękuję !

https://www.gov.pl/web/kultura/pomoc-socjalna-dla-tworcow-i-artystow