Warszawa, 24 lutego 2022 r

Narodowy Związek Pisarzy Ukrainy

 

Szanowni i Drodzy Koledzy!

Jesteśmy głęboko poruszeni napaścią zbrojną na Wasz niepodległy, suwerenny kraj. W tych trudnych i niebezpiecznych dniach pragniemy zapewnić Was o naszej solidarności i gorącym wsparciu.

Współpraca między naszymi bratnimi organizacjami pisarskimi, okresami bardzo intensywna, owocowała licznymi wizytami, wspólnym uczestnictwem w imprezach literackich, ale przede wszystkim w polskich książkach na Ukrainie i ukraińskich w Polsce. Przy tych wszystkich okazjach nawiązaliśmy wiele prawdziwych przyjaźni. Z Waszych sukcesów cieszyliśmy się tak samo, jak własnymi. Toteż teraz, w godzinach najtrudniejszej próby tym bardziej jesteśmy z Wami.

Gorąco wierzymy, że zło będzie pokonane. Wierzymy, że już niedługo będziemy się radować pokojem w Waszej Ojczyźnie.

Niech żyje wolna, niepodległa Ukraina!

 

Prezes, Prezydium i Zarząd Główny

Związku Literatów Polskich