„Słowa lecą dalej niż chęci, a chęci niż możliwości
Władysław Stanisław Reymont („ Ziemia obiecana”)

Być szybszym niż algorytm

(w 100. rocznicę Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu)

100 lat opoznan 

          Pod koniec kwietnia 1921 roku Jerzy Hulewicz został upoważniony przez warszawski zarząd Związku Zawodowego Literatów Polskich, którego był członkiem, do zwołania w Poznaniu zebrania konstytucyjnego w wyniku którego, w dniu 8 maja 1921 roku powstał Związek Poznański jako filia Związku Warszawskiego. Nowo powstała struktura miała moc działania na zasadach autonomicznych. Pierwszym prezesem został Władysław Stanisław Reymont. Tak oto rozpoczęła się historia zrzeszenia się poznańskich literatów w twór mający służyć im, społeczeństwu lokalnemu, Polsce.

            W niniejszym tekście pomijam dalsze informacje związane ze stricte historycznym aspektem, bowiem  są i będą one prezentowane na stronie internetowej naszego Oddziału. Zajrzenie tam pozwoli zainteresowanym prześledzić stuletnie losy naszej struktury, ze względów oczywistych – w dużym skrócie. Przez ten czas święciliśmy  sukcesy literackie, jak i zaznawaliśmy porażek organizacyjnych. Scenariusz funkcjonowania Oddziału jest zapisywany każdego dnia. Przed stu laty wstąpiliśmy na związkową drogę. Mamy do wykonania zadania ważne społecznie. Trzeba stawiać sobie kolejne cele. Powinny być duże, bo tylko takie przysporzą satysfakcji i przyniosą duże rezultaty. Trzeba nam nieustannie poszukiwać nowego. Zgliszcza przyzwyczajeń niech przepadną, a wolność wątpienia w nasze prawdy pozwoli na osobisty rozwój. Nie patrzmy pod nogi lecz sięgajmy gwiazd. Przecież celem literata powinno być budzenie wyobraźni czytelnika. 

            Jestem przekonany, że to, co wyżej napisałem przyświecało i przyświeca każdemu członkowi Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu, że  ważnym stawało się uzyskiwanie należytej pozycji na literackim rynku i dbanie o dobry wizerunek naszej organizacji. Chylę czoła przed wszystkim, którzy tworzyli i tworzą jej historię.

             Aby istnieć, trzeba uczestniczyć, twierdził Antoine de Saint-Exupéry. Idąc za tym słusznym stwierdzeniem, jestem przekonany, że każdy członek Oddziału będzie nadal aktywny twórczo i, o co proszę, organizacyjnie. Mówi się potocznie: „Wszystkie ręce na pokład”. W tym powiedzeniu jest moc większa niż nam się wydaje. To wyzwanie na każdy dzień, który przed nami.

            Yuval Noah Harari pisał: „Jeśli jednak chcesz zachować pewną kontrolę nad własnym istnieniem i nad przyszłością życia, to musisz być szybszy od algorytmów, szybszy od Amazona i władz państwowych – musisz poznać samego siebie, zanim oni to zrobią. jeśli chcesz być szybki, nie zabieraj dużo bagażu. Pozbądź się iluzji. Są bardzo ciężkie”. Każdy z czytelników niniejszego tekstu ma bezdyskusyjnie prawo wyboru własnej drogi życiowej, w tym twórczej. Ma możność interpretowania słów izraelskiego historyka. Dzisiaj jest, jutro nadejdzie dla każdego z nas i naszej związkowej organizacji.

            U progu rozpoczynającej się kolejnej setki istnienia Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu życzę wszystkim  Koleżankom i Kolegom satysfakcji twórczych,  osobistych oraz zdrowia.

            Czytelnikom i słuchaczom dziękuję za bycie z nami. Świadomość obecności Państwa jest dla nas wielce mobilizująca.

Z wyrazami szacunku

Zbigniew Gordziej
Prezes Zarządu
Związku Literatów Polskich
Oddział w Poznaniu

Poznań, 8 maja 2021 r.