Oby wszystkie kolejne święta były jak dawniej rodzinne, tłumne, radosne.

                                         Obyśmy przetrwali trudny czas  w zdrowiu żywiąc nadzieję,

                               że znowu będziemy mogli być razem i cieszyć się ze spotkań  przyjaciół.

                                               Tego wszystkim Koleżankom i Kolegom życzą

                                       Zarząd Główny, Prezydium i Prezes Związku Literatów Polskich

wielkanoc2020abcdzg