Oddział Płocki Związku Literatów Polskich z wielkim żalem zawiadamia, że odeszła od nas na zawsze nasza zacna najstarsza koleżanka po piórze Danusia Gajewska - Rychlewska.

Polonistka, wieloletni pedagog, wielka patriotka, niemal do ostatnich dni żywo zaangażowana w sprawy kultury w Płocku.
Cześć Jej pamięci!