Żegnamy Koleżankę Marię Aulich

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmierci w dniu 8 kwietnia 2018 roku

                                                Marii Ewy Aulich

Poetki i Dziennikarki, naszej Przyjaciółki i Koleżanki.
W bieżącej kadencji pełniła funkcję sekretarza Głównej Komisji Rewizyjnej ZLP.

Łączymy się w bólu z Rodziną i Bliskimi. Cześć Jej pamięci.

                                                                                                   Związek Literatów Polskich

© 1920 – 2018, Związek Literatów Polskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.