Witamy w naszych szeregach

Prezydium Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich na posiedzeniu dnia 1 lipca 2014 roku zatwierdziło decyzję Komisji Kwalifikacyjnej, której przewodniczył Stefan Jurkowski, o przyjęciu do ZLP następujących osób:
Zofia Grabowska-Andrijew
ks. Marek Chrzanowski
Wiesław Hop
Tadeusz Masłyk
Grzegorz Trochimczuk
Alicja Wiśniewska
Grzegorz Zientecki
Magdalena Zimny Louis

Nowo przyjętym Kolegom gratulujemy.

 

© 1920 – 2018, Związek Literatów Polskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.