Turniej Jednego Wiersza 47 WJP

Turniej Jednego Wiersza dla zrzeszonych i niezrzeszonych.

REGULAMIN TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA
47. Warszawskiej Jesieni Poezji

1. Turniej adresowany jest do wszystkich poetów - amatorów oraz osób będących członkami profesjonalnych związków pisarskich (Związek Literatów Polskich, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich i Stowarzyszenie Autorów ZAiKS)
2. Wiersze zgłoszone do Turnieju nie mogą być wcześniej nagradzane w innych turniejach lub konkursach poetyckich.
3. Każdy autor sam przedstawia swój wiersz wydrukowany lub napisany własnoręcznie czytelnie i opatrzony własnym nazwiskiem.
4. Wiersze ocenia jury powoływane przez organizatora 47. Warszawskiej Jesieni Poezji. W skład jury wchodzą osoby zawodowo parające się literaturą – krytycy literaccy i uznani poeci – Marek Wawrzkiewicz, Zbigniew Milewski i Andrzej Wołosewicz.
5. Jury przyzna trzy nagrody pieniężne - za I miejsce w wysokości 500 zł, za II miejsce w wysokości 300 zł oraz za III miejsce w wysokości 200 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach jury może dokonać innego podziału kwoty 1000 zł.
6. Jurorzy oceniają tylko wiersze zaprezentowane w dniu Turnieju, nie kierując się żadnymi innymi względami poza artystycznymi
7. Turniej Jednego Wiersza odbędzie się 13 października 2018 roku ( sobota) o godzinie 15.00 w auli Domu Literatury przy ul. Krakowskie Przedmieście 87/89 w Warszawie
8. Z turnieju zostanie sporządzony protokół a nagrodzone wiersze mogą zostać wydrukowane na stronach internetowych ZLP oraz w czasopismach informujących o wynikach turnieju na co nagrodzeni autorzy wyrażają zgodę poprzez wzięcie udziału w Turnieju Jednego Wiersza 47 Warszawskiej Jesieni Poezji.

© 1920 – 2018, Związek Literatów Polskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.