Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

 Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych

      Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej 

                   Związek Literatów Polskich

                      

                                     zapraszają

                         do udziału w konferencji

          „Wpływ filozofii na politykę”

          środa, 7.XII. 2022, Dom Literatury, godz. 10-16

              Warszawa, Krakowskie Przedmieście 87/89

      Wygłaszane odczyty wywołają zapewne dyskusję do      

      udziału w której serdecznie zapraszamy Uczestników

                                  Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska

                                                       Rektor Pedagogium