Nagroda im. Jarosława Iwaszkiewicza dla Krzysztofa Gąsiorowskiego

Nagrody imienia wielkiego pisarza, wieloletniego prezesa Związku Literatów Polskich, przyznawane są po raz czwarty. W tym roku nagrodę za całokształt twórczości otrzymuje wybitny poeta Krzysztof Gąsiorowski.

Nagroda została ustanowiona przez Związek Literatów Polskich.

© 1920 – 2018, Związek Literatów Polskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.